Một số kết quả nổi bật trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2019 Nổi bật

Sáng ngày 29/3/2019, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội Nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hai - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch HND tỉnh các đồng chí lãnh đạo Hội ND tỉnh, Các đ/c Trưởng, Phó các Ban của tỉnh Hội và các đ/c đại diện lãnh đạo HND các huyện, thị, thành phố, HND xã Long Sơn.

2420191

ảnh: Toàn cảnh Hội Nghị sơ kết hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2019

Trong quý I/2019, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh chung tay thực hiện đạt một số kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tiêu biểu như sau:

Về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng: Các cấp Hội tổ chức được 633 buổi tuyên truyền cho 28.310 lượt cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở; triển khia Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Tuyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện. Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng sử dụng mạng xã hội, Zalo, facebook và phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) tổ lớp tập huấn về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng (theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND, ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh về quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND, ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh BR-VT) phục vụ phát triển sản xuất cho 133 cán bộ, hội viên nông dân các cấp trong tỉnh tham dự.

Về công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp: Thực hiện Nghị Nghị số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đề án vị trí việc làm và kiện toàn, sắp xếp bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Thông báo kết luận số 1669-TB/TU, ngày 19/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ra quyết định sát nhập Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức –Kiểm tra thành Ban Xây dựng Hội; Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành Ban Kinh Tế - Xã Hội. Các cấp Hội tổ chức kết nạp thêm 123 hội viên mới, đồng thời giảm 365 hội viên,tổng số hội viên trong toàn tỉnh đến nay là 72.842 hội viên.

Về công tác thi đua - khen thưởng: Ngày từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành văn bản về việc giao chỉ tiêu phát triển hội viên, một số hoạt động công tác trọng tâm và phát động thi đua năm 2019 đến các huyện, thị, thành Hội trong tỉnh thực hiện. Xây dựng và triển khai thực hiện tiêu chuẩn phân loại hoạt động Hội năm 2019. Kết quả, đăng ký thi đua năm 2019,toàn tỉnh có 7/7 đơn vị cấp huyện, 60/60 cơ sở 426/427 chi Hội, 2.108 tổ Hội đăng ký danh hiệu vững mạnh. Tham gia lễ tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức, trong đó tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 02 sản phẩm được vinh danh và trao danh hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 đó là tiêu Bầu Mây và phân bón công ty Huy Bảo, sản phẩm được vinh danh là niềm tự hào và sẽ động viên to lớn đối với bà con nông dân trong tỉnh hăng hái sản xuất, nghiên cứu góp phần thúc đẩy nông nghiệp tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ, bền vững đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế”.

Về công tác phối hợp: Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, thẩm định và giải ngân 06 dự án về chăm sóc vườn tiêu và chăn nuôi bò sinh sản, trên 2.850 triệu đồng cho 89 lượt hộ hội viên nông dân tại huyện Đất Đỏ và Châu Đức. Tổ chức thu hồi 06 dự án đến hạn của 85 hộ vay với tổng số tiền 2.335 triệu đồng tại huyện Long Điền, Châu Đức, Đất Đỏ và TP Vũng Tàu. Quỹ HTND huyện hỗ trợ 40 triệu đồng cho 02 hộ vay. Các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH đã giải ngân 7.715 triệu đồng cho 300 lượt hộ vay là những hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Bà Rịa, TX Phú Mỹ, huyện Long Điền và huyện Côn Đảo; Phối hợp với Công ty phân bón Lân Đại Long đại lý vật tư nông nghiệp uy tín triển khai chương trình cung ứng trả chậm cho nông dân.

Về công tác dạy nghề và HTND cho lao động nông thôn: Được các cấp Hội trong tỉnh tích cực triển khai công tác đào tạo nghề cho hội viên, nông dân về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, các mô hình,... Trong quý, đã tiến hành công tác chiêu sinh 10 lớp đào tạo nghề nông nghiệp với 270 học viên và 02 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp với 55 học viên; xây dựng và chỉnh sửa 07 chương trình, giáo trình đào tạo nghề trình Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định.

2420192

ảnh: Đồng chí Đoàn Văn Hai - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch HND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017-2018

Kết quả nổi bật trong thực hiện 03 phong trào:

Về phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững: Các cấp Hội đã phát động cán bộ, hội viên nông dân đăng ký cấp Trung ương 188 hộ, cấp tỉnh 1.278 hộ, cấp huyện 7.195 hộ, cấp cơ sở 25.980 hộ; Đăng ký thoát nghèo năm 2019 có 1.213 hộ.

           Về phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới: Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương Hội NDVN thực hiện dự án “Nông dân chung tay bảo vệ môi trường biển”, tổ chức bàn giao 07 xe thu gom rác thân thiện với môi trường cho thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ và giao cho Hội Nông dân thị trấn Phước Hải quản lý các xe thu gom rác thải tổng trị giá 70 triệu đồng. Thực hiện phong trào "Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Qua triển khai phong trào Chi bộ Hội Nông dân có 20/20 đảng viên viết Bản đăng ký cam kết thực hiện "Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", ngày 23/01/2019 Chi bộ tổ chức phát 16 suất quà cho 16 hộ hội viên nông dân nghèo với tổng số tiền 4,8 triệu đồng tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. Ngày 13/2/2019, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh phối hợp UBND Thị Trấn Phước Hải tổ chức thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường và ra quân thu gom rác thải trên bãi biển, tại khu phố Hải Sơn.

Về phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh: Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của CB, HVND về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tuyên truyền vận động HV, ND tham gia, bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trên biển đảo của Tổ quốc. Tích cực phối hợp vận động 1.546 thanh niên trên địa bàn các huyện, thị, thành phố tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019, trong đó các cấp Hội đã vận động 725 thanh niên là con em HVND lên đường nhập ngũ, trích quỹ, vận động mạnh thường quân trao 336 phần quà với tổng trị giá 110,06 triệu đồng.

Theo đó, Hội nghị thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ trong quý II/2019, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực hiệu quả để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, tích cực tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề, hỗ trợ nông dân, hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể nâng cao đời sống; thực hiện tốt các phong trào thi đua; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết thúc Hội nghị 04 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017-2018 được nhận Bằng Khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và 02 tập thể, 03 cá nhân có phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chuyển giao ứng dụng vào sản xuất, đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

Lê Mai

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Số lần xem 1496 lần

HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
© Bản quyền thuộc về HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU. Địa chỉ: Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 TRANG CHỦ  GIỚI THIỆU  XÂY DỰNG HỘI  HOẠT ĐỘNG HỘI  VĂN BẢN HỘI  HỎI ĐÁP                                   Website được phát triển bởi Trung Tâm CNTT&TT T.BRVT